dnanh10

Chiến lược giao dịch NGEU21

NYMEX:NGU2021   Henry Hub Natural Gas Futures (Sep 2021)
Giá đã test lại tại mức Fibo 0,236 đồng thời phản ứng rút râu tại kháng cự 3,943. Xu hướng hiện tại vẫn là tăng, tuy nhiên giá đang lưỡng lự trong vùng 3,723 - 3,943. Tiếp tục theo dõi chờ tín hiệu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.