dnanh10

Chiến lược giao dịch NGEU21

NYMEX:NGU2021   HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2021)
4 lượt xem
0
Giá đã test lại tại mức Fibo 0,236 đồng thời phản ứng rút râu tại kháng cự 3,943. Xu hướng hiện tại vẫn là tăng, tuy nhiên giá đang lưỡng lự trong vùng 3,723 - 3,943. Tiếp tục theo dõi chờ tín hiệu

Bình luận