NhatHoai

Gom hàng chứng khoán Mỹ - NKE (NIKE)

Giá lên
NYSE:NKE   Nike, Inc
Mua khi giá chạm 89 và đóng cửa trên 88
Dừng lỗ 83
Chốt lời 108
🔥Tham gia Telegram https://t.me/OKExPromotionGroup
🔥Subscribe kênh Youtube https://www.youtube.com/c/OKExVietnam