TrikelionMarket

Web3 Trend with NKN

Giá lên
BINANCE:NKNUSDT   NKN / TetherUS
Dường như mọi sự chú ý đang đổ về các dự án Web3.0 thì NKN sẽ là một lựa chọn tốt

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.