F186

Cổ phiếu NLG mục tiêu 79k-80k

Giá lên
HOSE:NLG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Cổ phiếu NLG đang có mô hình đẹp để hoàn thành sóng số 5. Trước đó đã có mô hình tam giác breakout đi lên hướng đến mục tiêu 79.000 - 80.000 trong khoảng 2-3 tháng tới