utah0104

NLG CHỜ VƯỢT VÙNG GIÁ 32

HOSE:NLG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
_Ghi nhận trong quý 1/2023 vừa qua Nam Long đã bàn giao 413 sản phẩm thuộc dự án Mizuki Park (giá trị 1.317 tỷ đồng), 41 sản phẩm tại dự án Southgate (giá trị 134 tỷ) và các sản phẩm còn lại thuộc dự án Akari City (giai đoạn 1), Novia.
Kế hoạch năm nay, Nam Long sẽ triển khai và bán hàng tại các dự án Waterpoint (giai đoạn 1- 165 hecta), Mizuki Park (26 hecta), Akari City, Nam Long – Cần Thơ Central Lake II (43 hecta), Izumi City (170 hecta), EHome Southgate.
_

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.