cutyjohnson

Elliot hình thành từ vùng đáy của NNC

Giá lên
HOSE:NNC   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ
44 lượt xem
1
Elliot hình thành từ vùng đáy của NNC