I_Cant_Trade

Mẫu hành xử chung

Đào tạo
I_Cant_Trade Cập nhật   
NYSE:NOK   Nokia Corporation Sponsored
> Nếu lịch sử lặp lại, và sự bất ngờ liên tục đc tái diễn, thì T sẽ ko bất ngờ vì cách hành xử đó của đám đông
Bình luận:
> T nghĩ rằng crypto là không gian tốt nhất trong việc chứng minh rằng: Con người ko bh thay đổi
Bình luận:
> Con người có xu hướng tìm mọi cách để hợp lý hóa những ham muốn của họ, bao gồm cả những cách để đi tắt tới sự giàu có, đó là lý do T tin rằng, lịch sử luôn lặp lại, dù bằng cách này hay cách khác
Bình luận:
> Thay vì nói rằng: "Lịch sử đã thay đổi, chúng ta ko còn trong thời kì lạc hậu"
> Hãy tự hỏi bản thân: Bạn có sẵn sàng thay đổi thói quen bản thân ?
> Nếu câu trả lời là ko, đừng bắt lịch sử phải thay đổi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.