BlockInfo

NPXS/BTC ( PundiX )

Giá lên
BINANCE:NPXSBTC   None
PundiX hiện tại đã hoàn tất mô hình sóng Harmonic Abcde
Kì vọng cho 1 đà tăng trưởng mạnh mẽ:
Hỗ trợ 24h: 17sts
Kháng cự 24h: 18sts
Vùng cần break: 20sts
Kì vọng: 23-32-50
Chúc giao dịch thành công.!