kipxonghip102

Đồ thị NPXS/BTC ngày 17.4.2019

Giá lên
BINANCE:NPXSBTC   None
88 lượt xem
1
Đồ thị khung W chờ đợi sự đảo chiều và tăng mạnh
Kế hoạch giao dịch được đề xuất ở trên, các điểm gãy vỡ đồ thị được update khi có biến thị trường.

Bình luận