SonPriceAction

US tech 100 critical area to watch

FOREXCOM:NSXUSD   US Tech 100 CFD
NSXUSD ( chỉ số US tech 100 idex ) đang tiếp cận vùng quan trọng và tạo mô hình sideway trên h4, chú ý hành động giá tại vùng kháng cự này. Các kịch ban có thể xảy ra :
1. Nếu giá tiếp cận vùng này và xuất hiện tín hiệu false break bằng 1 hoặc bộ 2 cây nến đảo chiều có range > 1.5 ATR==> sell false break, target vùng đáy của mô hình sideway
2. Nếu giá tiếp cận vùng này mà không có tín hiệu flase break, giá tiếp tục consolidate ( tích lũy ) gần với vùng kháng cự thì khả năng favour cho 1 cú breakout đến alltime high là cao. Trong trường hợp bày buy on break out