HOSE:NT2   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2
NT2 trong ngắn hạn đang có tín hiệu tăng tương đối mạnh sau khi hoàn thành mô hình 2 đáy tại 18.8, khu vực neckline cũng đã bị phá vỡ trong phiên tuần trước và giá đang tích luỹ tại vùng neckline này.

Dự kiến trong ngắn hạn, NT2 sẽ tiếp tục tăng đến vùng mục tiêu 23.55.

Hoàng Minh
📞 Contact & Zalo: 0941.14.8679
👉 Nhóm phân tích: t.me/FASTVNINDEX
👉 Facebook: www.facebook.com/hoanggminh.fast/
👉 Blog: fastview.vn/

👇 Có thể theo dõi các kênh của tôi bên dưới 👇
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.