HOSE:NTL   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM
Xu hướng tăng vẫn đang tiếp diễn. cây nến thứ 6 tuần qua đã phá vỡ xu hướng giảm ngắn hạn. Các lần tăng giá trước, mỗi đợt tăng đều vượt qua đỉnh cũ. Nếu đợt tăng giá cuối năm này xảy ra kì vọng sẽ tăng mạnh vượt qua đỉnh cũ 27 - 27.8.
Cân nhắc mua mạnh nếu giá điều chỉnh về 22.x
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.