JackieHup

PHÂN TÍCH SÓNG CỔ PHIẾU NTL

Giá lên
HOSE:NTL   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM
Dự đoán NTL xu hướng tăng giá, đi tiếp sóng 05 kết thúc quanh mốc 48-50 trong thời gian 03 tháng