BINANCE:NULSBTC   Nuls / Bitcoin
Buy: 90
Sell: target như chart
Stoploss dưới vùng màu xanh