Zhaobo

NEXUS tăng trưởng tốt khởi đầu tháng 3 cho altcoin

Giá lên
Zhaobo Cập nhật   
BITTREX:NXSUSD   Nexus
Chờ hồi về và hold
Bình luận:
Về đúng 2.3 và bật lên, tăng 70%.