233 lượt xem
3
NXT/ BTC bắt đầu chu kỳ giảm giá từ 24/12/2017
Đến nay đang nằm trong khu vực tích lũy.
Có thể sắm tới sẽ cho một chu kỳ tăng giá mới.
Nếu có cây nến ngày đóng trên 0.000018 thì cho xu hướng tăng mạnh.
Nếu có cây nến ngày đóng cửa dưới 0.000014 thì giá sẽ giảm mạnh.
Các mốc ngắn có thể đạt được từ 7 - 10 ngày là 0.000020 - 0.000029

Bình luận