AnbuTrade

NZDCAD Kế hoạch BUY theo Mẫu hình nêm

Giá lên
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
Biểu đồ:
- Hình thành cái nêm
- Giá nằm trên EMA50
- RSI phân kỳ
Hiện tại:
- Giá nằm trên EMA 50, điều này cho thấy giá sẽ Bullish trong tương lai
- Giá break mô hình nêm cũng là một yếu tố nữa cho thấy giá bullish
- RSI phân kỳ đáy => giá tăng
=> Chúng ta hoàn toàn đủ dữ kiện để có thể BUY
Bình luận: Giá đang lên rất OK

Bình luận