tradafx

Xuất hiện tín hiệu phân kỳ và cơ hội bán với NZDCHF

Giá xuống
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng tăng.
Giá tiếp cận ngưỡng kháng cự 0.89000 và xuất hiện tín hiệu phân kỳ.
Đợi giá hoàn thành mẫu hình hai đỉnh, phá vỡ Key level tại 0.88000 và tín hiệu xác nhận thì có thể tìm cơ hội bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 0.86400.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.