thanhnc85

NZDCAD - SELL

thanhnc85 Premium Cập nhật   
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
Canh bán tại khu vực 0.8045 đến 0.8048
Stoploss trên mức 0.8059
Take profit tại 0.8015
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đã chốt lời 2.2R

Trader cũng giống như võ sĩ. Không chịu luyện tập mà cứ lao lên đài, thì trước sau gì cũng bị đập cho vỡ mồm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.