linhtra

LONG NZDCAD 02 03/06/2021

Giá lên
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
Vwap xấu, trendline xấu
Setup countertrend
Risk D
Setup counter trend
Đóng lệnh: dừng lỗ

Bình luận