khoahuynh

NZDCAD - Mua thấp bán cao trong Range

OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
22 lượt xem
1
NZDCAD hình thành vùng biến động trong khu vực 0.8798 đến 0.8858.
Mua khi giá về 0.8798, Take Profit 5R và dừng lỗ dưới 0.8786.
Bán khi giá lên 0.8860 và dừng lỗ tại 0.8869. TP 3R
Đóng lệnh: dừng lỗ