maivanhai

Phân tích xu hướng tuần tới 25/6/18

FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
Phân tích xu hướng một số cặp tiền đáng để ý trong tuần tới, các bạn tham khảo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.