dinhchien

NZDCAD - Kỳ vọng test đáy và tạo đáy mới

Giá xuống
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
- Đã đạt kỳ vọng test đáy sóng 1 và hồi về 61.8 - 78.6, hy vọng lại đi đúng hướng.
Chúc may mắn.