tradafx

Đợi xác nhận và tín hiệu mua với NZDCAD

Giá lên
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng giảm giá vừa bị phá vỡ bởi một động thái tăng tương đối mạnh.
Đợi giá kiểm tra lại vùng Key level tại 0.87900 và tín hiệu xác nhận xu hướng tăng thì có thể vào lệnh mua với NZDCAD.
Mục tiêu lợi nhuận tại vùng kháng cự 0.88800.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.