FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
Cấu trúc giá đang nằm trong một xu hướng tăng sau khi break qua khỏi nêm giá và phá đỉnh.

Chờ giá hồi về vùng Demand (Mera Mera) ở cạnh dưới nêm hợp lưu với fibo 50 để canh tín hiệu vào lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.