vanhuynam2018

Cơ hội bán trên cặp NZDCAD trên Weekly

Giá xuống
FX_IDC:NZDCAD   NEW ZEALAND DOLLAR / CANADIAN DOLLAR
Có sự từ chối tăng giá trên khung thời gian tuần. Bên bán đang nắm kiểm soát với sự tôn trọng vùng Supply. Tháng kết thúc bằng một nến Doji báo hiệu xu hướng đảo chiều. Bán dài hạn trên cặp này. Mục tiêu về test lại vùng cầu trên Khung Tuần tại vùng giá 0.86xx.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.