votiensanh

Nzdcad mua lướt nhỏ nhỏ cho vui

Giá lên
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
Mô hình bé tẹo .
Chỉ dùng vào mục đích lưu trữ .
Vui lòng chỉ tham khảo

Tiên Sanh Forex - Kẻ săn Cá Mập

"Đám đông không tốt cũng không xấu
Nhưng họ chỉ là quân tốt trên bàn cờ"
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.