FSFI

NZDCAD- cơ hội mua ngắn ngay bây giờ!

Giá lên
FSFI Cập nhật   
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
NZDCAd trong ngắn hạn đang tăng giá. Sau khi chạm vùng kháng cự 0.92000 thì có dấu hiệu chốt lời và bán sớm.
Tôi cho rằng Nzd/cad có tiềm năng tiếp tục tăng giá hoặc đi ngang ngắn hạn.
Tôi có cơ hội mua vào bằng mô hình BAT.
Entry Limit: 0.91655.
Stoploss: 0.91530.
Target 1: 0.91776.
Target 2: 0.91888.
----
Từ chối trách nhiệm: Bài viết dựa trên kinh nghiệm cá nhân chỉ mang tính chất giáo dục. Tôi không chịu trách nhiệm đối với việc đầu tư của bất kỳ ai.
Cảnh báo rủi ro: Mọi cơ hội đầu tư đều tiềm ẩn rủi ro
Bình luận:
NZD/CAD sau khi chạm target 1. Tôi sẽ kéo stoploss lệnh 2 lên điểm hòa vốn. Vậy là có 1 lệnh miễn phí, chắc chắn không lỗ. Tôi nuôi tiếp tới target 2 ở 61.8.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.