URIFX

@NZDCAD => Đu theo đoạn cuối

Giá xuống
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
Trend đang giảm mạnh và break channel.
Ít nhất có 1 đoạn nữa.