PKTeam

NZDCAD ( 20/12/2019)

OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
Canh mua NZDCAD follow trend Daily ( Trend tăng).
Vùng canh mua khi giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ 0.865. Vùng chốt lời an toàn 0.871. Cắt lỗ tuyệt đối 0.861.
Nếu thị trường đi đẹp có thể giữ lệnh về vùng kháng cự daily tiếp theo tại 0.880