PKTeam

NZDCAD ( 20/12/2019)

OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
Canh mua NZDCAD follow trend Daily ( Trend tăng).
Vùng canh mua khi giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ 0.865. Vùng chốt lời an toàn 0.871. Cắt lỗ tuyệt đối 0.861.
Nếu thị trường đi đẹp có thể giữ lệnh về vùng kháng cự daily tiếp theo tại 0.880
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.