KeTromSach

NZDCAD

Giá lên
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
Ở khung Weekly đang gặp vùng Hỗ Trợ mạnh và chúng ta đang cần điểm xác nhận đảo chiều.
Điều chúng ta muốn đã có khi ta về khung Daily mô hình 3 Đáy xác nhận cho xu hướng tăng DÀI HẠN.
XU HƯỚNG ĐÃ BẮT ĐẦU XẢY RA.
TUY NHIÊN cần đợi khung H1 xác nhận điểm vào lệnh để giảm thiểu rủi ro.
MÌNH DỰ KIẾN SẼ ĐI THEO MÔ HÌNH VAI-ĐẦU-VAI VÀ M30 ĐÃ CÓ 2 ĐÁY XÁC NHẬN ĐẢO CHIỀU.
SL TP NHƯ MÌNH NHÉ.

*** VÀO LỆNH HẾT MÌNH SL HẾT HỒN
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.