FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
vùng kháng cự đã xuất hiện nến đảo chiều.
RSI , MFI đang trong vùng quá mua
=> hãy để lại đóng góp ý kiến của bạn cho mình nhé. Thanks !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.