Sanforex-com

Chờ NZDCAD breakout thì sell

Giá xuống
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
CHIẾN LƯỢC THAM KHẢO !

Sell NZDCAD khi giá phá hỗ trợ 0.9025
SL 0.9055, Tp 0.8940