NguyenDuc555

NZDCAD phá vỡ Kênh giá Giảm + RSI cắt qua 50

Giá lên
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
Xin chào mọi người Cả tuần chỉ đợi mỗi hôm nay để chờ nó breakout khỏi cái kênh giá này.
Trên ảnh mọi người thấy NZDCAD đã đi dập dìu trong một kênh giá giảm khoảng 1 tuần nay. Hôm nay cuối tuần đã có dấu hiệu Breakout khỏi kênh giá kết hợp với việc RSI đã cho thấy lực mua vượt qua vị trí cân bằng là 50.
Đây là sự kết hợp tốt giữa Breakout và xu hướng RSI, Nó sẽ cho chúng ta tín hiệu để vào Lệnh BUY trong tuần tới.
Ở đây sự ưu tiên cho tỉ lệ R : R là 1 : 2 Cụ thể mọi người xem giá trong ảnh.
Hi vọng sang tuần tới thị trường sẽ đi dúng theo kỳ vọng của chúng ta.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.