tranhoang2th

NZDCAD sell limit như hình

Giá xuống
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
W,D đang là xu hướng giảm.
H4 giá đang hồi về vị trí KC hợp lưu fibo 50