dinhchien

NZDCAD - Vẫn hy vọng 1 đợt retest Top

Giá lên
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
- MACD và FORCE INDEX vẫn hiệu lực để dự đoán cho 1 lần tăng.