BlackJack83

NZD/CAD chiến lược đánh nhanh rút gọn

Giá xuống
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
chiến lược đánh nhanh rút lẹ. có thể sell luôn và ngày đánh nhanh rút gọn tại vùng giá này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.