SonPriceAction

Sell limit NZDCAD

Giá xuống
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
Tất cả phân tích cần thiết ở trên chart. 1 Swing trade với tỷ lệ R;R tốt cho cặp NZDCAD