tradafx

Cơ hội bán với NZDCHF

Giá xuống
OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng giảm.
Sau một động thái giảm mạnh tạo đáy mới hình thành xu hướng giảm thì giá NZDCHF đang có tín hiệu retest lại ngưỡng hỗ trợ trước đó tại 0.64500.
Đợi xuất hiện một đợt hồi về mức giá này nữa thì có thể tìm kiếm cơ hội bán.
Mục tiêu lợi nhuận là các vùng 0.63700 và 0.62400.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.