Mie_Stable_Profit_Trading

Buy NZDCHF NOW

Mie_Stable_Profit_Trading Cập nhật   
OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
NZDCHF giá chạm vùng cản cứng 0.624 và phản ứng tăng trở lại, H1 giá break trendline giảm và retest
Khuyến nghị

Buy: 0.6272

SL: 0.62288

TP1: 0.63098

TP2: 0.63519
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
chạm mục tiêu: TP1: +38pips
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
chạm mục tiêu TP2: 80pips
xin chúc mừng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.