NZDCHF giá chạm vùng cản cứng 0.624 và phản ứng tăng trở lại, H1 giá break trendline giảm và retest
Khuyến nghị

Buy: 0.6272

SL: 0.62288

TP1: 0.63098

TP2: 0.63519
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: chạm mục tiêu: TP1: +38pips
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: chạm mục tiêu TP2: 80pips
xin chúc mừng

Bình luận