tradafx

Đợi giá thoái lui và xác nhận xu hướng tăng với NZDCHF

Giá lên
OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
Khung thời gian 4 giờ.
Xu hướng giảm đã bị phá vỡ.
Đợi xác nhận xu hướng tăng, khả năng giá hồi về vùng hỗ trợ 0.65000 và tiếp tục có các mẫu hình tăng giá xuất hiện tại đây.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 0.66000 và 0.67500.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.