SonPriceAction

NZDCHF canh sell

Giá xuống
OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
cặp tiền NZDCHF đang có 1 downtrend đẹp trên ngày, tiếp tục canh sell khi giá hồi về đường ema 20 trên d1