URIFX

NZDCHF: Có thể sell

Giá xuống
OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
R:R tốt, theo trend giảm.
Đóng lệnh: dừng lỗ