eleccrypto

NZDCHF Canh Buy khi về vùng 0.61

OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
NZDCHF sau khi tạo đáy ở 0.674 sau đó phục hồi và breakout khoi vùng 0.6168 và tạo đỉnh 0.6215.
Xu hướng giá quây lại test và canh mua lên. Chú ý SL và quản trị rủi ro

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.