phanmanhungqbe

NZDCHF CANH BUY

OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
67 lượt xem
0
XÉT KHUNG D break trend giảm và phá kl giảm khung D . xh giảm h1 h4 hiện tại là xh hồi khung D. canh buy tại kl tăng khung D hiện tại