FX:NZDCHF   New Zealand Dollar/Swiss Franc
Hello mọi người, lại là mình đây, hôm nay mình có kèo intraday tiếp tục là NZDCHF , xu hướng hiện tại đang là giảm và giá đã hồi về vùng sell, chúng ta có thể vào limit hoặc tìm dấu hiệu đảo chiều ở M1 hoặc M5, TP trong phiên hoặc tối đa là hết ngày theo phong cách của mình. Goodluck.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.