FSFI

NZDCHF- Cơ hội mua ngắn ngay bây giờ

Giá lên
OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
Nzd/chf- H1 có tiềm năng đi ngang trong ngắn hạn.
Tôi có mô hình Bat để mua ngắn hạn.
Entry limit: 0.63810.
Stoploss: 0.63657.
Target 1 dự kiến: 0.63942.
Target 2 dự kiến: 0.64086.
---
Từ chối trách nhiệm: Bài viết dựa trên kinh nghiệm cá nhân chỉ mang tính chất giáo dục. Tôi không chịu trách nhiệm đối với việc đầu tư của bất kỳ ai.
Cảnh báo rủi ro: Mọi cơ hội đầu tư đều tiềm ẩn rủi ro

Bình luận