tradafx

Đợi cơ hội mua với NZDCHF

Giá lên
OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
Khung thời gian hằng ngày.
Xu hướng tăng đã được xác nhận sau khi giá tăng phá vỡ Key level tại 0.65000.
Đợi giá có động thái retest ngưỡng hỗ trợ này và xuất hiện tín hiệu mua thì vào lệnh với NZDCHF.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 0.67500.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.