TCVns365

Sell NZDCHF

Giá xuống
OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
NZDCHF đang trong xu hướng giảm rất rõ ràng ở khung thời gian lớn.
Giá vừa tạo ra Supple Zone khung D1, Có thể Sell Limit.
Nhưng nên tối ưu điểm Sell Lại bằng việc kéo entry lên . TP R3 nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.