Sau đợt tăng mạnh NZDCHF đã  có những tín hiệu giảm giá dần

Hiện tại giá  đã break khỏi vùng kháng cự Fibo 0.238, đang quay trở lại test vùng giá này để xác nhận tín hiệu đi xuống

Khuyến nghị

Sell limit: 0.65004

SL: 0.65404

TP1: 0.64530

TP2: 0.64077
Giao dịch đang hoạt động: khớp lệnh running +23pips