Mie_Stable_Profit_Trading

SELL LIMIT NZDCHF

Mie_Stable_Profit_Trading Cập nhật   
OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
Sau đợt tăng mạnh NZDCHF đã  có những tín hiệu giảm giá dần

Hiện tại giá  đã break khỏi vùng kháng cự Fibo 0.238, đang quay trở lại test vùng giá này để xác nhận tín hiệu đi xuống

Khuyến nghị

Sell limit: 0.65004

SL: 0.65404

TP1: 0.64530

TP2: 0.64077
Giao dịch đang hoạt động:
khớp lệnh running +23pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.